Πρότυπα φωτισμού EN12464:1 - EN12462:2

Από το 2003 τα μέλη της Ε.Ε. έχουν ένα κοινό πρότυπο για τον σχεδιασμό του φωτισμού στους χώρους εργασίας. Το πρότυπο EN 12464-1: "Light and lighting. Lighting of work places. Indoor work places",  καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που το εγκατεστημένο σύστημα φωτισμού εσωτερικών χώρων πρέπει να ικανοποιεί. Ορίζει τις ελάχιστες τιμές φωτισμού στις επιφάνειες εργασίας (Maintained Illuminance Level - Εm) σε lux ανάλογα με την δραστηριότητα, την ελάχιστη ομοιομορφία φωτισμού που πρέπει να επιτευχθεί (Uo), το ανώτατο όριο του δείκτη θάμβωσης (Unified Glare Rating Limit - UGRL), καθώς και τον δείκτη χρωματικής απόδοσης (Color Rendering Index - CRI). Η στάθμη φωτισμού Em υπολογίζεται στον κύκλο συντήρησης του συστήματος φωτισμού, η οποία είναι χαμηλότερη από την αρχική φωτεινή ισχύ των φωτιστικών, σύμφωνα με τον λόγο συντήρησης. Το αντίστοιχο πρότυπο για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων είναι το EN 12464-2: "Light and lighting. Lighting of work places. Outdoor work places".

Οι τιμές των βασικών παραμέτρων φωτισμού που ορίζονται από το πρότυπο EN 12464-1 κατά δραστηριότητα:

Οι τιμές των βασικών παραμέτρων φωτισμού που ορίζονται από το πρότυπο EN 12464-2 κατά δραστηριότητα:

 Ειδικά για το φωτισμό καταστημάτων, μπορείτε να δείτε γενικές οδηγίες και λύσεις για τον βέλτιστο σχεδιασμό του φωτισμού στο link: Οδηγός φωτισμού καταστημάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ:+30 2310 798 335
F:+30 2310 799 868

[email protected]

Ακολουθήστε μας

Η εταιρεία μας

Ο όμιλός μας ιδρύθηκε το 1974. Κύριο αντικείμενο ήταν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και η παραγωγή φωτιστικών σωμάτων, οικιακών και Μάθετε περισσότερα...

  • ΕΝ 60598-1

  • ΕΝ 13032.01

  • EN 61439-1:2009

  • EN 61543:1995

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Τα προϊόντα Techlumen συμμορφώνονται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα

wrwertwert