Συμμετοχή της ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ στο Πρόγραμμα Apollon-OLEDs

apollon image 1

Apollon-OLED

«Τυπωμένα OLED για ευφυείς, αποδοτικές και ρυθμιζόμενες συσκευές φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα» (2018-2021)

Σήμερα, πάνω από το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη γη χρησιμοποιείται για φωτισμό. Η ποσότητα της ενέργειας παράγει αέρια του θερμοκηπίου, που είναι ίση με το 70% των εκπομπών από όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα στον κόσμο. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) συμφώνησε να μειώσει τις εκπομπές CO κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020. Πρόσφατες μελέτες της Μικτής Επιτροπής Ερευνών του ΕΚ δείχνουν τεράστιες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας με καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Ταυτόχρονα, ακολουθώντας τις τάσεις του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και την ταχεία διείσδυση του φωτισμού στερεάς κατάστασης, είναι ιδιαίτερα επωφελής η παραγωγή προϊόντων φωτισμού υψηλής απόδοσης σε μεγάλη κλίμακα.
Οι OLED με μεγάλο φωτισμό επιφανειών μπορούν να προσφέρουν εκτεταμένη κατανομή φωτός, μειωμένη ένταση ανάκλασης, μειωμένη απώλεια φωτός, αισθητική, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, χαμηλό βάρος και όγκο. Για το 2020, έχουν τεθεί στόχοι για την παραγωγή συσκευών OLED με απόδοση >100 lm/W και διάρκεια ζωής >50.000 ώρες. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η αγορά OLED αναμένεται να αυξηθεί στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2027. Ως εκ τούτου, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την παραγωγή αποδοτικών, ανθεκτικών και αξιόπιστων συσκευών OLED με οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα, μέγεθος, χρώμα, υψηλή ευελιξία και μικρή ακτίνα κάμψης, μεγάλες ρίγες και διαφάνεια.
Η κύρια ιδέα του έργου APOLLON είναι η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των διαδικασιών εκτύπωσης σε πιλοτική σειρά, μεγάλης κλίμακας συσκευές OLED με βελτιστοποιημένες επιδόσεις, λειτουργικότητα και δυνατότητες ενσωμάτωσης σε σύνθετα προϊόντα φωτισμού και σήμανσης. Η ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της σχετικής γνώσης σχετικά με την τεχνολογία παραγωγής έξυπνων, λειτουργικών, ευέλικτων και άκαμπτων συσκευών OLED αναμένεται να επιταχύνει την εμπορική υιοθέτηση των OLED και να συμβάλει σημαντικά στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης βιομηχανίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη γύρω από αυτήν την τεχνολογία.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του APOLLON προβλέπεται η συνεργασία πέντε εταίρων (δύο ερευνητικοί οργανισμοί και τρεις επιχειρήσεις), οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή καθώς και την πρόσθετη τεχνογνωσία για τη συνεργατική υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων και την τελική επίτευξη των στόχων του έργο.

apollon image 1

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ:+30 2310 798 335
F:+30 2310 799 868

[email protected]

Ακολουθήστε μας

Η εταιρεία μας

Ο όμιλός μας ιδρύθηκε το 1974. Κύριο αντικείμενο ήταν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και η παραγωγή φωτιστικών σωμάτων, οικιακών και Μάθετε περισσότερα...

  • ΕΝ 60598-1

  • ΕΝ 13032.01

  • EN 61439-1:2009

  • EN 61543:1995

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Τα προϊόντα Techlumen συμμορφώνονται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα

wrwertwert