Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υπολογισμός Κέρδους

Υφιστάμενος φωτισμός Κατανάλωση/έτος
52W Συντελεστής απόδοσης: 0.70 Σύνολο: 267.43KW
Φωτισμός αντικατάστασης
Τύπος: Techlumen 12W Τεμάχια: 12W Συντελεστής απόδοσης: 0.95 Σύνολο: 45.47KW
Χρήση
Ώρες/ημέρα: Ημέρες: Κόστος ρεύματος (KWh):
Ωφέλεια σε KW: 221.96 KW/έτος
Ωφέλεια σε €/έτος: 31.07 €/έτος
Εγγύηση (έτη):
Κέρδος ως το τέλος της εγγύησης: 155.35€

1.Ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά για τα φωτιστικά Techlumen, έχει ελεγχθεί στην πράξη και δεν ανταποκρίνεται στην οικονομία που προσφέρουν άλλα φωτιστικά LED υποδεέστερης ποιότητας και τεχνολογίας.

2. Στους υπολογισμούς δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αντικατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων ή μετασχηματιστών, που χρήζουν αντικατάστασης πολλές φορές κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που εγγυόμαστε την καλή λειτουργία των Techlumen.

3. Οι υπολογισμοί προσεγγίζουν την πραγματική ωφέλεια που σας προσφέρουν τα φωτιστικά Techlumen. Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να σας προτείνουμε την βέλτιστη λύση για τις ανάγκες σας.

Ενδεικτικό video αποτελεσμάτων χρήσης LED Techlumen