Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα Techlumen παράγονται στην Ελλάδα

Τα Techlumen παράγονται στην Ελλάδα, δεν εισάγονται από το εξωτερικό.

 

Σε αυτή την άσχημη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε στην χώρα μας, εμείς τολμήσαμε να επενδύσουμε στον σχεδιασμό και την παραγωγή, νέων καινοτόμων προϊόντων, καθώς είμαστε πεπεισμένοι για την ποιότητα τους.

Όλα τα μέρη των φωτιστικών Techlumen, εκτός του LED chip και του μετασχηματιστή, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.