Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αντικατάσταση φωτιστικών στεγάστρου (ST Fit System)


Περιγραφή

Η αντικατάσταση των χωνευτών φωτιστικών σωμάτων εμπεριέχει συχνά ορισμένες δυσκολίες. Το νέο φωτιστικό σώμα πρέπει να είναι ίδιων διαστάσεων με το υφιστάμενο, προκειμένου να ταιριάζει στην ήδη υπάρχουσα οπή της οροφής. Η μετάβαση σε νέας τεχνολογίας φωτιστικά καθίσταται δυσχερής ή ιδιαίτερα δαπανηρή, λόγω των επιπλέον εργασιών που απαιτούνται για την εγκατάστασή.

Με σκοπό την εξάλειψη αυτών των προβλημάτων η εταιρεία μας έχει αναπτύξει την τεχνολογία ST-Fit. Κατασκευάσαμε τον πυρήνα του φωτιστικού LED σε συμπαγή μορφή που ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες διατάξεις, ώστε να προσαρμόζεται στα ήδη υφιστάμενα φωτιστικά στεγάστρου, διατηρώντας τα περισσότερα μέρη τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ευελιξία και περιορίζεται το κόστος εγκατάστασης των νέων φωτιστικών.