Αποστειρωτής UVC SteriLumen UT-225

H SteriLumen UT-225 είναι μια αποδοτική συσκευή που εξουδετερώνει το ιικό και βακτηριακο μολυσματικό φορτίο του αέρα κλειστών χώρων, με την χρήση ισχυρής υπεριώδους ακτινοβολίας (UVC).

Ο καινότομος σχεδιασμός της επιτρέπει την ταχεία αποστείρωση. Έχει ελεγχθεί και αποδειχθεί εργαστηριακά η αποτελεσματικότητά της.

Η ισχυρή UVC ακτινοβολία παραμένει ερμητικά εγκλωβισμένη εντός της συσκευής, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των παρακείμενων ανθρώπων και την δυνατότητα λειτουργίας με την παρουσία ανθρώπων στον χώρο εγκατάστασης. 

Πρόσφατη έρευνα απέδειξε πως η UVC ακτινοβολία αδρανοποιεί τον SARS-COV-2 με δόσεις σημαντικά μικρότερες από αυτές που παρέχουν οι συσκευές SteriLumen UT-225. Συγκεκριμένα αδρανοποιείται το 99.9% του ιού με δόση 6.6 mJ/cm2, ενώ η UT-225 στην μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας παρέχει δόση 16.5mJ/cm2. Στην 1η ταχύτητα παρέχει δόση 110.5 mJ/cm2 , και βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας η δόση είναι ικανή για να απενεργοποιήσει το 99.999% του ιού.

Φυλλάδιο συσκευής

 

 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Η συσκευή αντλεί αέρα τον οποίο διοχετεύει σε διαύλους που φωτίζονται με ακτινοβολία UVC υψηλής ισχύος,

για ικανό χρονικό διάστημα ώστε να εξαληφθούν τα βακτήρια και οι ιοί. Ο καθαρός από μολυσματικούς παράγοντες αέρας απελευθερώνεται στον χώρο.

ut 225 function

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ;

Η UVC ακτινοβολία εξασθενεί γεωμετρικά με την απόσταση. Οι δίαυλοι είναι μικρής διατομής, ώστε ο αέρας να διέρχεται πολύ κοντά στις λάμπες και να δέχεται μεγάλη ακτινοβολία.
Επίσης, ο αέρας ακολουθεί μεγάλη διαδρομή μέσα στους διαύλους, ώστε να βρίσκεται υπό την επίδραση της UVC ακτινοβολίας για ικανό χρόνο που να εξασφαλίζεται η αδρανοποίηση των ιών και βακτηρίων.

Ακόμα και στην υψηλότερη ταχύτητα ροής (300m3/h) η ελάχιστη ακτινοβολία που ασκείται στα τοιχώματα των διαύλων υπερβαίνει τα 16mJ/cm2, τιμή ικανή να εξουδετερώσει τους παθογόνους οργανισμούς. 

 

ΕΙΝΑΙ Η UT-225 ΑΣΦΑΛΗΣ;

Η SteriLumen UT-225 είναι απόλυτα ασφαλής για τους ανθρώπους. Ακόμα και αν η UVC ακτινοβολία είναι επικίνδυνη για τους ανθρώπους, η UT-225 εγκλωβίζει την ακτινοβολία στο εσωτερικό της. 

Επίσης, δεν εκπέμπει όζον καθώς οι λαμπτήρες διαθέτουν ειδικό φίλτρο.

 

ΓΙΑΤΙ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η UT-225 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ;

Παρόλο που η δράση της UVC ακτινοβολίας έναντι των μικροοργανισμών είναι γνωστή από το 1800, θέλαμε να ελέγξουμε αν η SteriLumen μπορεί να αδρανοποιήσει τα μικρόβια στον αέρα. Η παρουσία ανθρώπων σε κλειστό χώρο οδηγεί στην μόνιμη παρουσία μικροβιακού φορτίου, δυσχεραίνοντας τον καθαρισμό. Στο εργαστήριο αποδείχθηκε πώς η SteriLumen μπόρεσε να σκοτώσει το 93.2% των μικροβίων μέσα στην πρώτη ώρα λειτουργίας (ο χώρος του πειράματος ήταν 100m2)

 

ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ;

Η UT-225 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική ενάντια σε διάφορα είδη παθογόνων οργανισμών, όπως βακτήρια, μύκητες, μούχλα και αερομεταφερόμενους ιούς.

 

ΠΟΥ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΛΥΣΕΩΝ;

Α. Είναι απόλυτα ασφαλής η χρήση της εν παρουσία ανθρώπων, καθώς η ακτινοβολία παραμένει ερμητικά εγκλωβισμένη εντός της συσκευής. Οι συσκευές του εμπορίου που έχουν εμφανή ακτινοβολία UVC είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και τα ζώα και η χρήση τους πρέπει να γίνεται είτε με προστατευτικό εξοπλισμό για το δέρμα και τα μάτια, είτε με τηλεχειρισμό. Επίσης οι λαμπτήρες της συσκευής SteriLumen έχουν φίλτρο που εμποδίζει την παραγωγή όζοντος, άλλες συσκευές δεν το έχουν.

Β. Έχει σχεδιασμό και ισχύ ώστε να ακτινοβολεί τον εισερχόμενο αέρα με ισχύ που αδρανοποιεί πλήρως το μολυσματικό φορτίο

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ;
ΠΟΙΑ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ;

1. Συσκευές με ανοιχτού τύπου λάμπες UVC. Προϋποθέτουν την απουσία ατόμων στην αίθουσα για λόγους ασφαλείας. Αποστειρώνουν τον αέρα που περνά κοντά τους, σε απόσταση δεν είναι δραστικές.

2. Φωτιστικά UVC στην οροφή, στραμμένα προς το ταβάνι. Αυτά προϋποθέτουν την τοποθέτηση σε μεγάλο ύψος και την ανυπαρξία ανακλαστικών επιφανειών στο δραστικό πεδίο τους, ώστε να μην είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους. Επίσης αποστειρώνουν τον αέρα που περνά κοντά τους, δεν έχουν διάταξη ώστε να συγκεντρώνουν τον αέρα σε μικρή απόσταση από τους λαμπτήρες. Προσφέρουν αποστείρωση με πολύ αργό ρυθμό.

3. Συσκευές UVC κλειστού τύπου, όπως η SteriLumen. Αν έχουν μικρή ισχύ ή και μικρή παραμονή του αέρα υπό ακτινοβόληση, η αποτελεσματικοτητά τους είναι ανεπαρκής.

4. Συσκευές UVC εντός HVAC. Η δόση UVC που δέχεται ο διερχόμενος αέρας είναι εξαιρετικά μικρή και δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αποστείρωση. Επιπλέον η εγκατάστασή τους εντός του συστήματος κλιματισμού προκαλεί πτώση πίεσης και μειώνει την απόδοση της κλιματιστικής εγκατάστασης.

5. Ιονιστές. Δεν έχουν μεγάλη δραστικότητα σε βακτήρια και ιούς.

 

Η UVGI (UltraViolet Germicidal Irradiation, Υπεριώδης Μικροβιοκτόνος ακτινοβολία) είναι η μέθοδος αποστείρωσης που χρησιμοποιεί φως UVC μικρού κύματος για την εξόντωση ή την απενεργοποίηση μικροοργανισμών, μέσω την καταστροφής του RNA ή DNA τους, καθιστώντας τα ανίκανα να αναπαραχθούν και να συνεχίσουν τις ζωτικές τους λειτουργίες. Τα τελευταία 40 χρόνια, η UVGI έχει χρησιμοποιηθεί για την αποστείρωση νερού, αέρα, απορριμμάτων, φαρμακευτικών  προϊόντων και επιφανειών.
Οι ιοί και τα βακτήρια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε κατάλληλες δόσεις υπεριώδους ακτινοβολίας.
Δημοσιευμένες έρευνες έχουν αποδείξει πώς η UVC απενεργοποιεί εντελώς κορονοϊούς (SARS-CoV-1 και MERS-CoV) και πώς είναι αποτελεσματική έναντι του SARS-CoV-2 (του ιού που προκαλεί το COVID-19).Πρόσφατη έρευνα απέδειξε πως η UVC ακτινοβολία αδρανοποιεί τον SARS-COV-2 με δόσεις σημαντικά μικρότερες από αυτές που παρέχουν οι συσκευές SteriLumen UT-225. Συγκεκριμένα αδρανοποιείται το 99.9% του ιού με δόση 6.6 mJ/cm2, ενώ η UT-225 στην μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας παρέχει δόση 16.5mJ/cm2Στην 1η ταχύτητα παρέχει δόση 110.5 mJ/cm2 , και βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας η δόση είναι ικανή για να απενεργοποιήσει το 99.999% του ιού.


Δεν υπάρχουν γνωστοί μικροοργανισμοί που να είναι ανθεκτικοί έναντι της UVC. Η ακτινοβολία UVC διασπά το DNA και το RNA των βακτηρίων και των ιών, και τα καθιστά ακίνδυνα για τον άνθρωπο.
Η ακτινοβολία UVC έχει χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία και κυβερνητικά κτήρια με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.
Οι λαμπτήρες UVC είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα. Η έκθεση σε ακτινοβολία UVC, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και βλάβες στα μάτια. Για τον λόγο αυτό, οι λαμπτήρες πρέπει να λειτουργούν πάντα σε χώρο μή ορατό από τον άνθρωπο. Η συσκευή SteriLumen διασφαλίζει την ερμητική απομόνωση της UVC ακτινοβολίας εντός της.


 • Χαρακτηριστικά SteriLumen UT-225

      1η ταχύτητα ροής 2η ταχύτητα ροής 3η ταχύτητα ροής 4η ταχύτητα ροής 5η ταχύτητα ροής
  Ισχύς 300W          
  Ισχύς λαμπτήρων UVC 225W          
  Μέση δόση ακτινοβολίας   110.5 mJ/cm2 61.8 mJ/cm2 41.6 mJ/cm2 24.7 mJ/cm2 16.5 mJ/cm2
  Ροή αέρα   45m3/h 80m3/h 120m3/h 200m3/h 300m3/h
  Μέγιστη στάθμη θορύβου   38.2 dB(A) 40.2 dB(A) 41.5 dB(A) 48.0 dB(A) 54.0 dB(A)
  Εξωτερικό σώμα Αλουμίνιο ή Ανοξείδωτος Χάλυβας          
  Extras Φίλτρο ενεργού άνθρακα          
  Απόλυτο φίλτρο HEPA          
  Τροχοί          
  Ασύρματος χρονικός προγραμματιστής          
  Βραχίονας επίτοιχης τοποθέτησης          

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ:+30 2310 798 335
F:+30 2310 799 868

[email protected]

Ακολουθήστε μας

Η εταιρεία μας

Ο όμιλός μας ιδρύθηκε το 1974. Κύριο αντικείμενο ήταν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και η παραγωγή φωτιστικών σωμάτων, οικιακών και Μάθετε περισσότερα...

 • ΕΝ 60598-1

 • ΕΝ 13032.01

 • EN 61439-1:2009

 • EN 61543:1995

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Τα προϊόντα Techlumen συμμορφώνονται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα

wrwertwert