Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679

Αυτή η Πολιτική θα επανεξεταστεί και θα προσαρμοστεί όπως απαιτείται σε περίπτωση οποιωνδήποτε κανονιστικών ενημερώσεων (Ιούνιος 2022)

 

Αγαπητέ πελάτη,

Για τους σκοπούς που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR) για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από εσάς και αποκτήθηκαν από την ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Κανονισμού, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν. Για το σκοπό αυτό, η ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ σας ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 13 (ΓΚΠΔ), για τα ακόλουθα σημεία.

 

Ταυτότητα και Στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ με έδρα ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος ΟΤ 20, Ελλάδα.

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων:

α) ΑΦΜ/Κωδικός ΑΦΜ: EL999261593

β) τηλέφωνο: +30 2310798335

γ) email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

δ) πιστοποιημένο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία

Τα συγκεντρωμένα Προσωπικά Δεδομένα είναι δεδομένα αναγνώρισης όπως το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση email, επιπλέον των δεδομένων που μπορεί να έχετε δώσει.

Θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία τα δεδομένα χρήσης που είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να πλοηγηθείτε σε αυτόν τον Ιστότοπο.

 

Σκοπός, νομική βάση επεξεργασίας, φύση ανάθεσης

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους παρακάτω σκοπούς και με βάση τις σχετικές νομικές βάσεις. Παρέχονται επίσης οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της παροχής δεδομένων, και συγκεκριμένα:

Α) Σκοπός: να διευκολυνθεί η περιήγηση και η διαβούλευση στον Ιστότοπο. Νομική βάση: Άρθρο 6.1 στοιχείο στ) (ΓΚΠΔ) δεδομένου ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων. Φύση της διάταξης: απαραίτητη για να μπορείτε να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο.

Β) Σκοπός: να απαντήσουμε σε αιτήματα για βοήθεια ή πληροφορίες, τα οποία λαμβάνουμε μέσω email χρησιμοποιώντας την κατάλληλη φόρμα. Νομική βάση: Άρθρο 6.1(β) (GDPR) στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατόπιν αιτήματος του ίδιου· Φύση της διάταξης: απαραίτητη για να είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων για βοήθεια ή πληροφορίες.

Γ) Σκοπός: αποστολή επικοινωνιών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (δραστηριότητες ενημερωτικών δελτίων). Νομική βάση: συναίνεση σύμφωνα με το άρθρο 6.1(α) (GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση. Φύση της συγκατάθεσης: απαραίτητη για την εγγραφή στην υπηρεσία.

Δ) Σκοπός: εγγραφή για την δεσμευμένη περιοχή χρήσιμη για πρόσβαση σε όλη την τεκμηρίωση των προϊόντων που προσφέρονται από τον Ελεγκτή (εγγυήσεις προϊόντων, πιστοποιητικά, οδηγίες συναρμολόγησης, φωτομετρίες, 3D, αρχεία DWG) και αποκλειστικό περιεχόμενο. Νομική βάση: Άρθρο 6.1 στοιχείο β) (ΓΚΠΔ), είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατόπιν αιτήματος του Υποκειμένου των Δεδομένων. Φύση της ανάθεσης: απαιτείται εγγραφή για πρόσβαση στην αποκλειστική περιοχή.

Πιθανοί αποδέκτες των δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε:

α) Μέρη που συνήθως ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, και συγκεκριμένα:

Πρόσωπα ή εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας και συμβουλευτικής στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων·

Μέρη με τα οποία είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση για την παροχή υπηρεσιών·

Μέρη που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν δραστηριότητες τεχνικής συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης εξοπλισμού δικτύου και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

β) Μέρη, φορείς ή αρχές στα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με νομικές διατάξεις ή εντολές των αρχών.

γ) Πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται αυστηρά με την παροχή των Υπηρεσιών, τα οποία έχουν δεσμευτεί για εμπιστευτικότητα ή έχουν κατάλληλη νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας, όπως υπάλληλοι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

Ο πλήρης κατάλογος των Υπεύθυνων Επεξεργασίας Δεδομένων είναι διαθέσιμος με την αποστολή γραπτού αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στην προαναφερθείσα διεύθυνση email.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα πλοήγησης διατηρούνται μέχρι το τέλος της συνεδρίας.

Τυχόν δεδομένα που δημοσιεύονται από τον Χρήστη θα διατηρηθούν για το χρόνο που απαιτείται για να ανταποκριθεί στο αίτημά του.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, καταγγελίες και ένδικα μέσα

Όσον αφορά τα ίδια τα δεδομένα, το Υποκείμενο των Δεδομένων – ή ένα πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με αυτόν τον τρόπο γραπτώς – μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 (ΓΚΠΔ).

β) Το δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το Άρθρο 16 (ΓΚΠΔ).

γ) Το δικαίωμα στη λήθη σύμφωνα με το Άρθρο 17 (ΓΚΠΔ).

δ) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση που συμβεί μία από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 18 (ΓΚΠΔ).

ε) Το δικαίωμα λήψης πιστοποίησης ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 (GDPR) έχουν τεθεί υπόψη εκείνων στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα δεδομένα, εκτός εάν κάτι τέτοιο αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια (άρθρο 19 (GDPR);

στ) Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 (GDPR).

ζ) Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 21 (GDPR).

η) το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το Άρθρο 7 (GDPR)·

i) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή σύμφωνα με το Άρθρο 77 (ΓΚΠΔ).

ιβ) το δικαίωμα σε δικαστικό έλεγχο σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 79 (ΓΚΠΔ).

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μέσω των σημείων επαφής του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

Η παρούσα Πολιτική έχει ενημερωθεί από τον Ιούνιο του 2022. Σε περίπτωση που υπάρξουν τροποποιήσεις στην επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία μέσω της ενημέρωσης αυτού του κειμένου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ:+30 2310 798 335
F:+30 2310 799 868

[email protected]

Ακολουθήστε μας

Η εταιρεία μας

Ο όμιλός μας ιδρύθηκε το 1974. Κύριο αντικείμενο ήταν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και η παραγωγή φωτιστικών σωμάτων, οικιακών και Μάθετε περισσότερα...

  • ΕΝ 60598-1

  • ΕΝ 13032.01

  • EN 61439-1:2009

  • EN 61543:1995

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος

Τα προϊόντα Techlumen συμμορφώνονται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα

wrwertwert