Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγκατάσταση φωτιστικών LED Techlumen στο πρατήριο υγρών καυσίμων "ΑΦΟΙ ΚΑΣΗ & ΣΙΑ ΕΕ"

Τοποθεσία: Μεταμόρφωση Αττικής - Τατοϊου 2

Στο πρατήριο υγρών καύσιμων της ΑΦΟΙ ΚΑΣΗ ΕΕ που βρίσκεται στην Τατοίου 2 στη Μεταμόρφωση αντικαταστάθηκαν τα 18 φωτιστικά στεγάστρου HQI 400 W με 18 Techlumen CPH-CC-100 (100W). Επίσης τοποθετήθηκαν 3 εξωτερικοί προβολείς Techlumen PS-C-50 (50W) σε αντικατάσταση αντίστοιχων 250W HQI. H οικονομία που επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση υπολογίζεται σε 31975 kWh. Επίσης, βελτιώθηκε το επίπεδο φωτισμού και μηδενίστηκε το κόστος συντήρησης των φωτιστικών με την 5ετή εγγύηση της εταιρείας μας.

Το πρατήριο απέκτησε συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς μείωσε σημαντικά το κόστος λειτουργίας του.


 

Υφιστάμενος Φωτισμός Ώρες Λειτουργίας Φωτισμός Αντικατάστασης

Εξοικονόμηση

Watt/έτος

Εξοικονόμηση

ευρώ/έτος

Κέρδος ώς το τέλος της

εγγύησης (5 έτη)

18 προβολείς στεγάστρου HQI 400W 12h/ημέρα 18 Techlumen CPH-CC-100 (100W) 28803 KWh 4032.3 ευρώ 20161 ευρώ
3 προβολείς στεγανοί HQI 250W 12h/ημέρα 3 Techlumen PS-C-50 (50W) 3173 KWh 444.2 ευρώ 2221 ευρώ
    Συνολικά 31975 KWh 4476.5 ευρώ 22382 ευρώ